<<Tillbaka till El & Atomatik  
   

Ekonomi

DET ÄR DYRARE att kyla än att värma luft.
Moderna hus har många fönster och god isolering.
Arbetsplatser med datorer och annan elektronisk utrustning genererar mycket värme.
Nya fastigheter har ofta digitala nätverk för driftsövervakning av fastighetsfunktionerna.
Värmeavvisning blir enklare och lättare med integrerade system som EIB och Lon Works. Färre kablar, fler funktioner.
Redan på byggstadiet kan installationskostnaderna reduceras genom systemets flerfunktioner.
Vid drift optimeras användandet av solskydd, kyla och värme. Styrsystemen skall ses som den investering det är.
Ger den valuta för pengarna? Svaret är tveklöst ja!